B. Klára pszichológus vagyok, az Önök lelki kiegyensúlyozottságát, fejlődését, valamint lelki egészségének megőrzését, helyreállítását támogató okleveles pszichológus.

logo-removebg-preview

Mi a pszichológia?

Olyan tudományág, amely az emberi viselkedést, gondolkodást, érzést tanulmányozza, segíti annak fejlődését.

Az érzékelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás és értelem akarati jelenségeinek és azok folyamatainak összefüggő egésze, egy személy tudatának működése és a jelenségek összessége kapcsolható a pszichológiához.

 

A pszichológiai tanácsadás (angolul counselling) támogató, tudásalapú folyamat, olyan beszélgetés, amely többről szól, mint egyszerű iránymutatás, mivel a cél a kliens személyes megoldásainak megtalálása a tanácskozás által.

 

A pszichológia magába foglalja az önismeretet, az önérvényesítést, konfliktuskezelést, munkahelyi problémák kreatív technikákkal való fejlesztését.

bereczky-klara

Szakterületek

Egyéni ülések
Csoportterápia
Önterápia
logo-removebg-preview

Ki a pszichológus?

A pszichológus olyan személy, aki egyetemen pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza. A pszichiáterrel ellentétben nem orvos, ebből kifolyólag nyugtatók vagy antidepresszánsok felírására nincs jogosultsága.

A pszichológiai szakon képesítettek a alapképzésen, a BA keretében az első három évben elsősorban alapozó tantárgyak ismereteit, mint például élettan és anatómia, neurológia, statisztika, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, személyiségpszichológia, érzelmek pszichológiája, az észlelés (látás, hallás, szaglás) működésének ismereteit sajátítják el.

A mesterképzés már gyakorlatiasabb, célorientáltabb, ahol a tantárgyak annak függvényei, ki milyen szakterületre képzi magát.

Pszichológusi diplomámat a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen szereztem, komplex szervezetben alkalmazott pszichológiai mesteri szakon, amiről a Főoldalon bővebben is írok.

logo-removebg-preview

Kié a pszichológia?

A pszichológia mindenkié.

Öné is, igaz másképpen, mint egy pszichológiai szaktudással rendelkező személy esetében.

A pszichológia ott van mindenben: az emberi kapcsolatokban, a kommunikációban, az otthonokban, az iskolákban, a pályaválasztásban, a munkahelyen, a közlekedésben, a megmérettetésekben és a megfelelésekben. A vállalkozásokban, a globális és individuális történésekben egyaránt.

Megtalálható a szerelemben, a békében és a háborúban. Az irodalomban, zenében, színházban, filmben. A gyereknevelésben. A munkában, a pihenésben. Az aggodalmainkban. Az örömeinkben és a szomorúságban is. A félelemben és a bátorságban. A sikerekben és a kudarcban. A lelki és testi egészségben, betegségben.

A boldogságban és a boldogtalanságban.

logo-removebg-preview

Hogyan segít a pszichológus?

A pszichológus a tanulmányai által képzett abban, hogy megértést adjon klienseinek, felmérje a torzulások, a problémák okait, valamint, hogy összerakja világukat, vagy legalább egy részét. Átlássa a kliens működési mechanizmusait, és a párbeszéd által megmutassa, amit érzékelt, ezzel öntudatra ébresztve a kliensét. Ezt követően közös munkával segít megoldani, megelőzni, kiküszöbölni az életvitelben beállt problémákat.

Olyan, gyakorlatban alkalmazható technikákat tanulhat a kliens a terápiák során, amelyek révén hatékonyabb, boldogabb lesz az élete.

Hogyan? – erre a kérdésre kapnak válaszokat, ötleteket, inspirációt a pszichológustól. Ezt több tényező befolyásolhatja, mint például a világlátás, tapasztalatok valamint a pszichológus módszertana. A szakember semmilyen körülmények között nem írja elő, hogy mit csináljanak a páciensei, ugyanakkor segít oldani kényszerhelyzeteket, valamint felvállalni és megtalálni a megoldást hozó döntéseket, illetve felmérni azok következményeinek várható hatását.

Jelzéseket ad, de a döntés mindig a kliensé.

logo-removebg-preview

Mi az alkalmazott módszer a terápiáimon?

A kognitív viselkedésterápiát alkalmazom. A kognitív terápia egy jelentésmódosító folyamat, amelynek során a diszfunkcionális viselkedés és gondolkodás megváltoztatása a hangulat és a magatartás kedvező irányú módosításával jár. Különféle kognitív terápiás módszerekkel igyekszem elérni a kognitív változást a kliens gondolkodásában és vélekedési rendszerében azért, hogy közösen tartós érzelmi és magatartásbeli változást teremtsünk. Meghatározott időkeretben, aktív strukturált terápiás ülések formájában folyik a konzultáció, előre kialakított terápiás terv alapján. Az ülések gyakorisága heti 1-2 alkalom. A terápiához tartozik két ülés között ún. házi feladatok elvégzése.

A kognitív viselkedésterápia sok más pszichoterápiától abban különbözik, hogy a pszichológus egyenrangú és együttműködő partnerként viszonyul a klienshez, aki az ülések aktív résztvevője. A pszichológus aktív részt vállal az ülések strukturálásában. Ahogy a javulás egyre jobban látható és a kliens számára tapasztalhatóbbá válik, a kliens megragadja és elmélyíti azokat az elveket és eszközöket, amelyek a leginkább segítik a javulását. A házi feladatok a probléma kialakulásának és megjelenésének megfigyelését és lehetséges új problémamegoldó stratégiák kipróbálását célozzák. Végül a kliens az erőforrásaiban megerősödve, önállóan folytatja tovább életét, és a terápia lezárul.

Amikkel leggyakrabban hozzám fordulnak

Stressz, Poszttraumás stressz

Stressz, Poszttraumás stressz

Szorongásos zavarok

Szorongásos zavarok

Kapcsolati problémák

Kapcsolati problémák

Mentális zavarok

Mentális zavarok

Személyiségzavarok

Személyiségzavarok

Alvászavarok

Alvászavarok

Identitás problémák

Identitás problémák

Alkalmazkodási zavarok

Alkalmazkodási zavarok

Érzelmi<br />
kiegyensúlyozatlanság

Érzelmi
kiegyensúlyozatlanság

Evési zavarok

Evési zavarok

Eredményesség hiánya

Eredményesség hiánya

Kapcsolat

Kérem, írjon nekem, bármilyen kérdése van, és én amint lehet, válaszolok.

Nem olvasható? Cseréljen szöveget. captcha txt